TREASURE HOUSE RELICS Project
UTAH MINING STOCKS O - P

 
 
 
Stocks beginning with the letter O

O K EXTENSION MINING CO #464 - DKW
O_K_EXTENSION_MINING___REDUCTION_CO_STOCK_464_150_THR_EMBOSS.jpg
O K SILVER MINING AND MILLING CO #431 - DKW
O_K_SILVER_MINING_AND_MILLING_CO_STOCK_431_150_THR_EMBOSS.jpg
OGDEN & CHICAGO MINING & MILLING CO #48 - DKW
OGDEN_CHICAGO_MINING_CO_48_150_THR_EMBOSS.jpg
OGDEN LUCIN COPPER CO #339 - DKW
OGDEN_LUCIN_COPPER_CO_STOCK_339_150_THR_EMBOSS.jpg
OHIO_COPPER_CO_OF_UTAH_A11566_400_emboss.jpg

OHIO_COPPER_CO_A11201_1912_400_emboss.jpg

OHIO COPPER CO #012236 - DKW
OHIO_COPPER_CO_OF_UTAH_STOCK_012236_150_THR_EMBOSS.jpg
OHIO COPPER MINING CO #115925 - DKW
OHIO_COPPER_MINING_CO_STOCK_115925_150_THR_EMBOSS.jpg
 
OHIO_COPPER_CO_OF_UTAH_A_1337_300_EMBOSS.jpg
OHIO_COPPER_CO_OF_UTAH_A11566_400_emboss.jpg
LETTERHEAD/OLYMPIC_URANIUM_INC_2738_300_EMBOSS.jpg
OLD AMERICAN MINING CO #1251 - DKW
OLD_AMERICAN_MINING_CO_STOCK_125_150_THR_EMBOSS.jpg
OLD CHANNEL PLACER MINING CO #385 - DKW
OLD_CHANNEL_PLACER_MINING_CO_STOCK_385_150_THR_EMBOSS.jpg
OLD_EMMA_MINES_CO_93_1909_400_SRM_crop_edit_emboss.jpg

Old Emma Mines Company certificate image provided courtesy Silver Reef - Wells Fargo Museum        THRP Silver Reef - Wells Fargo Museum Collection 

OLD_ENGLISH_MINING_CO_712_300_crop.jpg
STOCK_OLD_EVERGREEN_MINING_TUNNEL_CO_752_190X_400_CROP_EMBOSS.jpg
OLD SPANISH MINES CO #1414 - DKW
OLD_SPANISH_MINES_MINING_CO_STOCK_1414_150_THR_EMBOSS.jpg
OLD SPANISH MINES MINING CO #533 - DKW
OLD_SPANISH_MINES_MINING_CO_553_150_THR_EMBOSS.jpg
OLD SUSAN MINING CO #354 - DKW
OLD_SUSAN_MINING_CO_STOCK_354_150_THR_EMBOSS.jpg
LETTERHEAD/OLYMPIC_URANIUM_INC_2738_300_EMBOSS.jpg
OLYMPUS MINING & MILLING CO #105
OLYMPUS_MINING_AND_MILLING_COMPANY_105_150_EMBOSS.jpg
OMEGA_SILVER_CORP_NNNI_300_EMBOSS.jpg
ONTARIO CONSOLIDATED GOLD MINING CO #122 - PCM
ONTARIO_CONSOLIDATED_GOLD_MINING_CO_122_PC_150_INV_8422_THR_EMBOSS.jpg
ONTARIO SILVER MINES CO #3866 - DKW
ONTARIO_SILVER_MINING_CO_3866_150_THR_EMBOSS.jpg
ONTARIO SILVER MINING CO #6559 - DKW
ONTARIO_SILVER_MINING_CO_A_6559_150_THR_EMBOSS.jpg
ONTARIO SILVER MINNG CO #A6614 - DKW
ONTARIO_SILVER_MINING_CO_16787_PC_150_INV_8429_THR_EMBOSS.jpg
ONTARIO SILVER MINING CO #277 - DKW
ONTARIO_SILVER_MINING_CO_TEMP_277_150_THR_EMBOSS.jpg
STOCK_OPEX_MINING_CO_143_1897_400_EMBOSS.jpg
OPEX MINING CO #
OPEX_MINING_CO_PLACEHOLDER1.jpg
OPHIR LEAD MINES CO #240 - DKW
OPHIR_LEAD_MINES_CO_STOCK_240_150_THR_EMBOSS.jpg
OPHIR SILVER MINES CO #24
OPHIR_SILVER_MINES_COMPANY_24_150_EMBOSS.jpg
OPHONGO MINING CO #230 - DKW
OPOHONGO_MINING_CO_STOCK_230_150_THR_EMBOSS.jpg
OPHONGO MINING CO #1416 - DKW
OPOHONGO_MINING_CO_STOCK_1416_150_THR_EMBOSS.jpg
ORLEANS SILVER MINING & TUNNEL CO #79 - DKW
ORLEANS_SILVER_MINING_AND_TUNNEL_CO_79_150_THR_EMBOSS.jpg
 
OROVIA CONSOLIDATED MINING CO #26 - DKW
OROVIA_CONSOLIDATED_MINES_CO_STOCK_26_150_THR_EMBOSS.jpg
OTSEGO_SILVER_MINING_CO_306_emboss.jpg
OVERLAND GOLD MINING CO #
OVERLAND_GOLD_MINING_CO_PLACEHOLDER_1.jpg
 
 
 
 
 

Stocks beginning with the letter P

PACIFIC CONSOLIDATED MINING CO #1054 - DKW
PACIFIC_CONSOLIDATED_MINING_CO_STOCK_1054_150_THR_EMBOSS.jpg
PACIFIC COPPER CO #3
PACIFIC_COPPER_COMPANY_3_150_EMBOSS.jpg
PACIFIC_INVESTMENT_CO_111_300_EMBOSS.jpg
PACIFIC_INVESTMENT_CO_111_300_EMBOSS.jpg
PACIFIC SMELTING & MINING CO #12558 - DKW
PACIFIC_SMELTING___MINING_CO_STOCK_12558_150_THR_EMBOSS.jpg
PAN AMERICAN MINING & DEVELOPMENT CO #6
PAN_AMERICAN_MINING_AND_DEVELOPMENT_COMPANY_6_150_EMBOSS.jpg
PARK BERG MINING CO #179 - DKW
PARK_BERG_MINING_CO_STOCK_179_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK BINGHAM MINING CO #6308 - DKW
PARK_BINGHAM_6308_PC_150_INV_8430_THR_EMBOSS.jpg
PARK BINGHAM MINING CO #13644 - DKW
PARK_BINGHAM_MINING_CO_STOCK_13644_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK BRIGHTON MINING CO #2
PARK_BRIGHTON_MINING_COMPANY_2_150_EMBOSS.jpg
PARK CITY BONANZA MINING CO #59 - DKW
PARK_CITY_BONANZA_MINING_CO_59_PC_150_INV_8412_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY CHIEF MINING CO #9 - DKW
PARK_CITY_CHIEF_MINING_CO_STOCK_9_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY DEVELOPMENT CO #559 - PCM
PARK_CITY_DEVELOPMENT_559_PC_150_INV_8438_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY & MIDNIGHT SUN MINING CO #472 - DKW
PARK_CITY_AND_MIDNIGHT_SUN_MINING_CO_STOCK_472_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY MINING & SMELTING CO #F172 - DKW
PARK_CITY_MINING_AND_SMELTING_CO_STOCK_F172_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY MINING & SMELTING CO #B1070 - DKW
PARK_CITY_MINING_AND_SMELTING_CO_STOCK_B1070_150_THR_EMBOSS.jpg

PARK_CITY_MINING_SMELTING_CO_D155_400_emboss.jpg

PARK CITY MINING CO #228 - DKW
PARK_CITY_MINING_CO_STOCK_228_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY NATIONAL MINING CO #972 - PCM
PARK_CITY_NATIONAL_972_PC_150_INV_8433_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY SILVER LEAD MINING CO #17 - PCM
PARK_CITY_SILVER_LEAD_17_PC_150_INV_8435_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY STAR MINING CO #66 - PCM
PARK_CITY_STAR_MINING_CO_66_PC_150_INV_8416_THR_EMBOSS.jpg
PARK CITY SUPERIOR MINING CO #79 - DKW
PARK_CITY_SUPERIOR_MINING_CO_STOCK_79_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK CUMMINGS MINING CO #34 - DKW
PARK_CUMMINGS_MINING_CO_STOCK_34_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK GALENA MINING CO #573 - DKW
PARK_GALENA_MINING_CO_STOCK_573_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK GOLD MINING CO #172 - DKW
PARK_GOLD_MINING_CO_STOCK_172_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK KEARNS MINING CO #75 - DKW
PARK_KEARNS_MINING_CO_STOCK_75_150_THR_EMBOSS.jpg
PARK KING MINING CO #6
PARK_KING_MINING_COMPANY_6_150_EMBOSS.jpg
PARK PREMIER MINING CO #6893 - DKW
PARK_PREMIER_MINING_CO_STOCK_6893_150_THR_EMBOSS.jpg

PARK STANDARD MINING CO #4
PARK_STANDARD_MINING_COMPANY_4_150_EMBOSS.jpg

PARK_SUMMIT_MINING_COMPANY_1902_2_400_EMBOSS.jpg

PARK TINTIC MINING CO #80 - DKW
PARK_TINTIC_MINING_CO_STOCK_80_150_THR_EMBOSS.jpg

PARK UTAH CONSOLIDATED MINES CO #NY034543 - PCM
PARK_UTAH_CON_MINES_CO_NYO34543_PC_150_INV_8434_THR_EMBOSS.jpg
PARK UTAH CON MINING CO #58150 - DKW
PARK_UTAH_CONSOLIDATED_STOCK_NY58150_150_THR_EMBOSS.jpg
LETTERHEAD/PROSPER_MINING_COMPANY_NNPS_300_crop_emboss.jpg
PARLEYS PARK SILVER MINING CO #171 - DKW
PARLEYS_PARK_SILVER_MINING_CO_STOCK_171_150_THR_EMBOSS.jpg
PARTOLUS_MINING_CO_108_300_EMBOSS.jpg
PASADENA MINING CO #83 - DKW
PASADENA_MINING_CO_STOCK_83_150_THR_EMBOSS.jpg
PAYMASTER_MINING_COMPANY_168_300_emboss.jpg

PAYSTREAK MINING CO #3
PAYSTREAK_MINING_COMPANY_3_150_EMBOSS.jpg

PEERY_BROTHERS_CO_36_19XX_400_EMBOSS.jpg
PENNELL_URANIUM_CORP_2318_1955_400_emboss.jpg

PEOPLES_EQUITABLE_CO_OP_ASSOCIATION_526_1889_400_emboss.jpg

PERJUE SUPRISE MINING CO #7 - DKW
PERJUE_SUPRISE_MINING_CO_STOCK_7_150_THR_EMBOSS.jpg

PERUVIAN MINING AND SMELTING CO #B211 - DKW
PERUVIAN_MINING_AND_SMELTING_CO_STOCK_B211_150_THR_EMBOSS.jpg
PERUVIAN MINNING AND SMELTING CO #607 - DKW
PERUVIAN_MINING_SMELTING_A607_150_THR_EMBOSS.jpg
PHOENIX_MINING_85_1917_14407_400_emboss.jpg
LETTERHEAD/PROSPER_MINING_COMPANY_NNPS_300_crop_emboss.jpg
PINE GROVE MINING CO #27 - DKW
PINE_GROVE_MINING_CO_STOCK_27_150_THR_EMBOSS.jpg
PIOCHE_KING_MINING_CO_296_400_emboss.jpg
PIOCHE_MINES_COMPANY_2581_NET_EMBOSS.jpg
PITTSBURG_CONSOLIDATED_MINING_MILLING_209_1909_400_EMBOSS.jpg
PITTSBURG SILVER MINING CO #258
PITTSBURG_SILVER_MINING_CO_STOCK_258_150_THR_EMBOSS.jpg
PITTSBURGH AND UTAH MINING CO #89 - DKW
PITTSBURGH_AND_UTAH_GOLD_SILVER_COPPER_AND_LEAD_MINING_CO_STOCK_89_150_THR_EMBOSS.jpg
PLANET GOLD MINING AND MILLING CO #61 - DKW
PLANET_GOLD_MINING_AND_MILLING_CO_STOCK_61_150_THR_EMBOSS.jpg

PLUMBIC MINES CO #501
PLUMBIC_MINES_COMPANY_501_150_EMBOSS.jpg

POLARIS MINING CO #6
POLARIS_MINING_COMPANY_6_150_EMBOSS.jpg

POLE STAR COPPER COMPANY #21
POLE_STAR_21_150_EMBOSS.jpg
LETTERHEAD/PROSPER_MINING_COMPANY_NNPS_300_crop_emboss.jpg

PRIVATEER MINING CO #2
PRIVATEER_MINING_COMPANY_2_150_EMBOSS.jpg

LETTERHEAD/STANLEY_MINING_COMPANY_254_1890_KIRK_400_CROP_EMBOSS.jpg
LETTERHEAD/PROSPER_MINING_COMPANY_NNPS_300_crop_emboss.jpg
PROVIDENCE MINING CO #157
PROVIDENCE_MINING_CO_STOCK_157_150_THR_EMBOSS.jpg
PROVO ANTHRICITE
PROVO_ANTHRACITE_CO_THR_EMBOSS.jpg
PUTNAM MINING CO #48 - PCM
PUTMAN_MINING_CO_48_150_PC_THR_EMBOSS.jpg